Chính sách bảo mật

I. Mục đích thu thập thông tin

Trang web https://viettelmcc.com sử dụng thông tin Người dùng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Người dùng;
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người dùng và trang web https://viettelmcc.com
Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người dùng;

Liên lạc và giải quyết với Người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
Không sử dụng Thông tin cá nhân của Người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại trang web https://viettelmcc.com
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: KING Việt Nam có trách nhiệm hợp tác cung cấp Thông tin cá nhân Người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào Thông tin cá nhân của Người dùng.

II. Phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang web https://viettelmcc.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Người dùng. Đây là các thông tin mà KING Việt Nam cần Người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để KING Việt Nam liên hệ xác nhận khi Người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính Người dùng.
Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho KING Việt Nam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Khi tiến hành thu thập thông tin sẽ phải thông báo với Người dùng tham gia vào trang web:
Trường hợp Người dùng đồng ý cung cấp thông tin: có thể tạo lập tài khoản cá nhân để tham gia vào sử dụng các tiện ích của trang web trong phạm vi theo thỏa thuận đã đồng ý khi tiến hành tạo lập tài khoản.
Trường hợp Người dùng không đồng ý: không phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với trang web.
Thông tin nhận dạng cá nhân
Trong quá trình sử dụng dịch vụ của KING Việt Nam, chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân để liên lạc hoặc nhận dạng người dùng (“Thông tin cá nhân”). Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của Người sử dụng, nước cư trú, địa chỉ email và địa chỉ website.
Thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân
Khi Người dùng sử dụng Dịch vụ của KING Việt Nam (cho dù sử dụng trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên trang web hoặc trên trang web của một trong những đối tác của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác), chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc Người dùng sử dụng dịch vụ của KING Việt Nam và thông tin mà trình duyệt của chúng tôi gửi bất cứ khi nào Người dùng truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Internet Protocol (IP) máy tính của Người dùng, loại trình duyệt, trang web Người dùng đã ghé thăm trước đó, và các thông tin mà Người dùng tìm kiếm.
Khi Người dùng sử dụng một tiện ích hoặc công cụ được đề nghị bởi chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên trang web hoặc trên một trang web của bên thứ ba, bao gồm trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Người dùng, chúng tôi có thể ghi lại các dữ liệu liên quan đến hoạt động đó, việc sử dụng công cụ hoặc tiện ích hoặc bất kỳ tài khoản khác liên quan đến dữ liệu.
Giống như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Mỗi cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào đĩa cứng máy tính của Người dùngvới mục đích lưu giữ hồ sơ. Người dùng có thể trình duyệt, bằng cách lựa chọn trình duyệt, để ngăn chặn việc chấp nhận cookie, hoặc để nhắc Người dùng trước khi chấp nhận một cookie từ website mà Người dùng truy cập vào. Nếu Người dùng không chấp nhận cookie, tuy nhiên, Người dùng có thể không sử dụng tất cả các phần của trang web hoặc tất cả các tính năng của KING Việt Nam.
Chúng tôi có thể cung cấp các đường dẫn ở định dạng cho phép chúng tôi theo dõi xem các đường dẫn.

III. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi có quyền tiết lộ bất cứ thông tin thu được bởi chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến Thông tin nhận dạng Cá nhân và Thông tin nhận dạng Không mang tính Cá nhân, (i) theo quy định của pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước; hoặc (ii) trong trường hợp khẩn cấp; hoặc (iii) cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi. Thông tin của Người dùng có thể được xử lý hoặc chuyển ra khỏi Việt Nam, nơi mà luật bảo mật có thể không bảo vệ như luật bảo mật ở Việt Nam.
IV. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin cá nhân Người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của trang web https://viettelmcc.com

VII. Cam kết

Thông tin cá nhân của Người dùng trên trang web https://viettelmcc.com được KING Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân của https://viettelmcc.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về Thông tin cá nhân của Người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, KING Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người dùng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của https://viettelmcc.com
Ban quản trị https://viettelmcc.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Người dùng, phải cung cấp đầy đủ Thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị https://viettelmcc.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người dùng đó nếu xét thấy tất cả Thông tin cá nhân của Người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của Người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ thông tin của Người dùng từ việc truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng những Thông tin cá nhân của Người dùng hoặc các thông tin liên lạc riêng tư luôn riêng tư và an toàn.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KING VIỆT NAM

Địa chỉ: 215 Hà Đặc, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0989 228 228

Bài viết liên quan