TRUNG TÂM CSKH VIETTEL

FB30

Gói 4G này miễn phí toàn bộ Data truy cập Facebook và nhắn tin Messenger (đây là gói 4G chuyên sử dụng cho facebook).

30.000đ/tháng

MXH100

Quý khách có 30GB tốc độ cao (1GB/ngày), miễn phí toàn bộ data truy cập Tiktok, YouTube, Facebook, nhắn tin FB Messenger.

100.000đ/tháng

Gói MXH120

30GB tốc độ cao (1Gb/ngày). Miễn phí sử dụng TikTok, Youtube, Facebook, miễn phí gọi nội mạng 100%, ngoại mạng 30″/ tháng

120.000đ/tháng

Gói MXH150

45GB tốc độ cao (1.5Gb/ngày). Miễn phí sử dụng TikTok, Youtube, Facebook, miễn phí gọi nội mạng 100%, ngoại mạng 50″/ tháng

150.000đ/tháng

Gói SD70

Quý khách Có 30Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng, (Sử dụng 1Gb/ ngày)

70.000đ/tháng
Thuê bao nằm trong danh sách

Gói SD90

Quý khách Có 45Gb data tốc độ cao cho 30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1,5Gb/ ngày)

90.000đ/tháng
Áp dụng Toàn Mạng Viettel

Gói SD120

Có 60Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 2Gb/ ngày)

120.000đ/tháng
Áp dụng Toàn Mạng Viettel

Gói SD135

Có 150Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 5Gb/ ngày)

135.000đ/tháng
Thuê bao nằm trong danh sách

GÓI SD150

Có 90Gb data tốc độ cao /30 ngày, (Sử dụng 3Gb/ ngày)

150.000đ/tháng

Áp dụng Toàn Mạng Viettel

Gói ST30K

Quý khách có 7GB tốc độ cao (sử dụng trong 7 ngày)

30.000đ/tuần

Thuê bao nằm trong danh sách

Gói ST70K

Có 15Gb data tốc độ cao /30 ngày sử dụng (Mỗi ngày 500Mb).

70.000đ/tháng

Gói ST90K

Quý khách có 30Gb data sử dụng cho 30 Ngày ( mỗi ngày 1Gb).

90.000đ/tháng

ST120K

Quý khách có 60Gb data/ 30 ngày (mỗi ngày sử dụng 2Gb data), Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox, Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel Tivi

120.000đ/tháng

Gói V120B

Có 45Gb data tốc độ cao/ 30 ngày (mỗi ngày sử dụng 1,5Gb). Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel

120.000đ/tháng

Gói V150B

Có 60Gb data tốc độ cao/ 30 ngày sử dụng. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng Viettel.

150.000đ/tháng

Gói V160B

Có 120Gb data 4G tốc độ cao/ 30 ngày sử dụng (4Gb/ ngày), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày, Miễn phí 100′ gọi ngoại mạng Viettel/ tháng.

160.000đ/tháng

GÓI V180B

Có 180Gb data tốc độ cao/ 30 ngày sử dụng (mỗi ngày 6Gb), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày, Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày.

180.000đ/tháng

Gói V200B

Miễn phí 240Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 8Gb data, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút, Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel.

200.000đ/tháng

Gói V90B

Miễn phí 30Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút, Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng Viettel.

90.000đ/tháng

Gói V90C

Miễn phí 30Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày).

90.000đ/tháng

Đăng Ký gói 6 tháng – 12 tháng

Gói 6SD70

Có 180Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 1Gb/ ngày).

420.000đ/ 180 ngày

Gói 6SD90

Có 270Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 1,5Gb/ ngày).

540.000đ/ 180 ngày

Gói 6SD120

Có 360Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 2Gb/ ngày).

720.000đ/ 180 ngày

Gói 6SD150

Có 540Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 3Gb/ ngày).

900.000đ/ 180 ngày

Gói 6V90B

Miễn phí 180Gb/ 180 ngày. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 180 ngày, Miễn phí gọi ngoiaj mạng 180 phút/ 180 ngày.

540.000đ/ 180 ngày

6V120B

 Miễn phí 270Gb/ 180 ngày. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí gọi ngoại mạng 300 phút/ 180 ngày.

720.000đ/ 180 ngày

Gói 6V150B

Miễn phí 360Gb/ 180 ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí gọi ngoại mạng 480 phút/ 180 ngày.

900.000đ/ 180 ngày

Gói 6V200B

Miễn phí 1440Gb/ 180 ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút. Miễn phí gọi ngoại mạng 600 phút/ 180 ngày.

1200.000đ/ 180 ngày

Gói 6V90C

180Gb (1Gb/ ngày) Miễn phí cước gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và miễn phí 120 phút gọi ngoại mạng/ 1 tháng

540.000đ/ 180 ngày

6V200C

720Gb (4Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộcvà 600 phút gọi ngoại mạng. 25Gb dữ liệu LifeBox Miễn phí xem TV360

1200.000đ/ 180 ngày

Gói 12SD70

Có 360Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng, (sử dụng 1Gb/ ngày). Hết 1Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập

840.000đ/ 360 ngày

Gói 12SD90

Có 540Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (sử dụng 1,5Gb/ ngày). Hết 1,5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập.

1080.000đ/ 360 ngày

Gói 12SD120

Có 720Gb data 4G tốc độ cao /360 ngày sử dụng, (Sử dụng 2Gb/ ngày).

1440.000đ/ 360 ngày

Gói 12SD150

Có 1080Gb data 4G tốc độ cao /360 ngày sử dụng, (Sử dụng 3Gb/ ngày).

1800.000đ/ 360 ngày

Gói 12V90B

360Gb (1Gb/ ngày)Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc360 phút gọi ngoại mạng

1080.000đ/ 360 ngày

Gói 12V120B

540Gb (1.5Gb/ ngày)Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc600 phút gọi ngoại mạng

1440.000đ/ 360 ngày

Gói 12V150B

720Gb (2Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút), và miễn cước gọi ngoại mạng 960 phút/ 12 tháng.

1800.000đ/ 360 ngày

Gói 12V200B

2880Gb (8Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và miễn phí 1200 phút gọi ngoại mạng/12 tháng).

2400.000đ/ 360 ngày

Gói 12V90C

360Gb (sử dụng 1Gb/ ngày). Miễn phí cước gọi nội mạng (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và 240 phút cước cuộc gọi ngoại mạng/ 12 tháng

1080.000đ/ 360 ngày

Gói 12V200C

1440Gb (4Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng (mỗi cuộc gọi không quá 20″) và 1200″ ngoại mạng, 25Gb lưu trữ LifeBox, Miễn phí xem TV360

2.400.000đ/ 360 ngày

Gói 6MXH120

180Gb (1Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc180 phút gọi ngoại mạng

720.000đ/ 180 ngày

Gói 12MXH120

360Gb (1Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc360 phút gọi ngoại mạng

1440.000đ/ 360 ngày

Gói 6MXH150

270Gb (1.5Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc300 phút gọi ngoại mạng

900.000đ/ 180 ngày

Gói 12MXH150

540Gb (1.5Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc600 phút gọi ngoại mạng

1800.000đ/ 360 ngày