GÓI CƯỚC DATA VIETTEL

Gói FB30
30.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: FB30 CSKH Gửi 9123
Chi tiết
Gói SD70
70.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: FB30 CSKH Gửi 9123
Chi tiết
Gói SD90
90.000đ
 • DATA: 45GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: SD90 CSKH Gửi 9123
Chi tiết
Gói SD135
135.000đ
 • DATA: 150GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: SD135 CSKH Gửi 9123
Chi tiết
Gói V160B
160.000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V160B CSKH Gửi 9123
Chi tiết
Gói V180B
180.000đ
 • DATA: 180GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V180B CSKH Gửi 9123
Chi tiết
Gói V200B
200.000đ
 • DATA: 240GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: V200 CSKH Gửi 9123
Chi tiết
Gói MXH150
150.000đ
 • DATA: 45GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MXH150 CSKH Gửi 9123
Chi tiết

GÓI CƯỚC KHUYẾN MÃI VIETTEL

Gói ST90
90.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ST90 CSKH Gửi 9123
Chi tiết
Gói ST120
120.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ST120 CSKH Gửi 9123
Chi tiết
Gói SD150
150.000đ
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: SD150 CSKH Gửi 9123
Chi tiết
Gói MXH120
120.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: MXH120 CSKH Gửi 9123
Chi tiết