Gói Combo vừa sử dụng mạng, vừa gọi đi miễn phí đang được rất nhiều khách hàng lựa chọn.

GÓI MXH120

Có 30Gb Data tốc độ cao/ 30 ngày( sử dụng 1Gb/ 1 ngày). Miễn phí truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger. Miễn phí cước gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút), miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng/ tháng.

120.000đ/ tháng.

Gói MXH150

Quý khách có 45Gb Data / 30 ngày (sử dụng 1,5Gb/ 1 ngày). Miễn phí truy cập Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút), miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ tháng.

150.000đ/ tháng

Gói V90C

Quý khách Có 30GB data (sử dụng 1Gb/ngày). Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút và không quá 1.000 phút/tháng), miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng/ tháng.

90.000đ/ tháng

Gói V200C

Có 120GB(4Gb/ngày). Miễn phí cước gọi nội mạng( mỗi cuộc gọi không quá 20 phút, < 1.000’/tháng), miễn phí 100′ gọi ngoại mạng/tháng. Miễn phí 25Gb data trên LifeBox. Miễn phí xem Viettel TV.

200.000đ/tháng

V90B

Có 30GB ( sử dụng 1Gb/ngày). Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel( mỗi cuộc gọi không quá 10 phút), miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng/ tháng.

90.000đ/ tháng

Gói V120B

Có 45GB ( sử dụng 1.5Gb/ngày). Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel( mỗi cuộc gọi không quá 10 phút), miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ tháng.

120.000đ/tháng

Gói V150B

Có 60GB ( sử dụng 2Gb/ngày). Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel( mỗi cuộc gọi không quá 10 phút), miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng/ tháng.

150.000đ/tháng

Gói V160B

Có 1200GB ( sử dụng 4Gb/ngày). Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel( mỗi cuộc gọi không quá 10 phút), miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng/ tháng.

160.000đ/tháng

GÓI V180B

Có 180GB ( sử dụng 6Gb/ngày). Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel( mỗi cuộc gọi không quá 10 phút), miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng/ tháng.

180.000đ/tháng

Gói V200B

Có 240GB ( sử dụng 8Gb/ngày). Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel( mỗi cuộc gọi không quá 20 phút), miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng/ tháng.

200.000đ/tháng

Đăng Ký gói 6 tháng – 12 tháng

Gói 6V90B

Quý khách có 180Gb sử dụng trong 180 ngày (mỗi ngày sử dụng 1Gb), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút) và miễn phí 180 phút gọi ngoại mạng/ 180 ngày.

540.000đ/ 180 ngày

6V120B

Quý khách có 270Gb sử dụng trong 180 ngày (mỗi ngày sử dụng 1.5Gb), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút) và miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng/ 180 ngày.

720.000đ/ 180 ngày

Gói 6V150B

Quý khách có 360Gb sử dụng trong 180 ngày (mỗi ngày sử dụng 2Gb), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút) và miễn phí 480 phút gọi ngoại mạng/ 180 ngày.

900.000đ/ 180 ngày

Gói 6V200B

Quý khách có 1.440Gb sử dụng trong 180 ngày (mỗi ngày sử dụng 8Gb), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút) và miễn phí 600 phút gọi ngoại mạng/ 180 ngày.

1200.000đ/ 180 ngày

Gói 6V90C

Quý khách có 180Gb sử dụng trong 180 ngày (1Gb/ngày), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và miễn phí 120 phút gọi ngoại mạng/ 180 ngày.

540.000đ/ 180 ngày

Gói 6V200C

Có 720Gb sử dụng trong 180 ngày. Miễn phí gọi nội mạng (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút. Miễn phí 600 phút ngoại mạng/180 ngày, Lưu trữ 25GB data trên LifeBox, Viettel TV.

1200.000đ/ 180 ngày

Gói 12V90B

Quý khách có 360Gb sử dụng trong 360 ngày (mỗi ngày sử dụng 1Gb), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút) và miễn phí 360 phút gọi ngoại mạng/360 ngày.

1080.000đ/ 360 ngày

Gói 12V120B

Quý khách có 540Gb sử dụng trong 360 ngày (mỗi ngày sử dụng 1.5Gb), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút) và miễn phí 600 phút gọi ngoại mạng/360 ngày.

1440.000đ/ 360 ngày

Gói 12V150B

Quý khách có 720Gb sử dụng trong 360 ngày (mỗi ngày sử dụng 2Gb), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút) và miễn phí 960 phút gọi ngoại mạng/360 ngày.

1800.000đ/ 360 ngày

Gói 12V200B

Quý khách có 2.880Gb sử dụng trong 360 ngày (mỗi ngày sử dụng 8Gb), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và miễn phí 1.200 phút gọi ngoại mạng/360 ngày.

2400.000đ/ 360 ngày

12V90C

Quý khách có 360Gb data tốc độ cao sử dụng trong 360 ngày (mỗi ngày sử dụng 1Gb), Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và miễn phí 240 phút gọi ngoại mạng/360 ngày.

1.080.000đ/ 360 ngày

12V200C

Có 1.440 Gb sử dụng trong 360 ngày (4Gb/ngày), Miễn phí cước gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và miễn phí 1.200 phút gọi ngoại mạng/360 ngày.  25Gb lưu trữ LifeBox, Miễn phí xem TV360

2.400.000đ/ 360 ngày