Đăng ký 5G Viettel

Đăng ký 5G Viettel sẽ được áp dụng cho toàn bộ khách hàng trong một ngày không xa. Khi Viettel đã thử nghiệm thành công mạng di động 5G tại Việt Nam.

Để kiểm tra chương trình ưu đãi dành cho thuê bao của bạn nhanh nhất, chính xác nhất, bạn hãy Quét mã QR code như trong hình để kiểm tra trực tuyến chính sách đang dành cho thuê bao của bạn. Hoặc bấm XEM

Đăng ký 5G Viettel
Đăng ký 5G Viettel

MXH120

Có 30Gb data. Miễn phí TikTok, Youtube, Facebook +gọi nội mạng + ngoại mạng

120.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

SD90

Quý khách Có 45Gb data tốc độ cao cho 30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1,5Gb/ ngày)

90.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

SD120

Có 60Gb Data tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 2Gb/ ngày)

120.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói SD135

Có 150Gb data tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 5Gb/ ngày)

135.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

GÓI SD150

Có 90Gb data tốc độ cao /30 ngày, (Sử dụng 3Gb/ ngày)

150.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói SD70

Có 30Gb data/30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1Gb/ ngày)

70.000đ/tuần

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói ST70K

Có 15Gb data tốc độ cao /30 ngày sử dụng (Mỗi ngày 500Mb).

70.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói ST90K

Quý khách có 30Gb data sử dụng cho 30 Ngày ( mỗi ngày 1Gb).

90.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

ST120K

Quý khách có 60Gb data/ 30 ngày (mỗi ngày sử dụng 2Gb data), Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox, Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel Tivi

120.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói V120B

Có 45Gb data tốc độ cao/ 30 ngày (mỗi ngày sử dụng 1,5Gb). Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel

120.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói V150B

Có 60Gb data tốc độ cao/ 30 ngày sử dụng. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng Viettel.

150.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói V160B

Có 120Gb data tốc độ cao/ 30 ngày sử dụng (4Gb/ ngày), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày, Miễn phí 100′ gọi ngoại mạng Viettel/ tháng.

160.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

GÓI V180B

Có 180Gb data tốc độ cao/ 30 ngày sử dụng (mỗi ngày 6Gb), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày, Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày.

180.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói V200B

Miễn phí 240Gb data tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 8Gb data, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút, Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel.

200.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói V90B

Miễn phí 30Gb data tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút, Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng Viettel.

90.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói V90C

Miễn phí 30Gb data tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày).

90.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Đăng ký 5G Viettel. Gói Cước 5G Viettel có tốc độ cực mạnh. Đăng ký 5G Viettel giúp quý khách trải nghiệm vào mạng một cách mượt mà siêu tốc độ

Gói 6SD70

Có 180Gb data tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 1Gb/ ngày).

420.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6SD90

Có 270Gb data tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 1,5Gb/ ngày).

540.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6SD120

Có 360Gb data tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 2Gb/ ngày).

720.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6SD150

Có 540Gb data tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 3Gb/ ngày).

900.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6V90B

Miễn phí 180Gb/ 180 ngày. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 180 ngày, Miễn phí gọi ngoiaj mạng 180 phút/ 180 ngày.

540.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

6V120B

 Miễn phí 270Gb/ 180 ngày. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí gọi ngoại mạng 300 phút/ 180 ngày.

720.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6V150B

Miễn phí 360Gb/ 180 ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí gọi ngoại mạng 480 phút/ 180 ngày.

900.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6V200B

Miễn phí 1440Gb/ 180 ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút. Miễn phí gọi ngoại mạng 600 phút/ 180 ngày.

1200.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6V90C

180Gb (1Gb/ ngày) Miễn phí cước gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và miễn phí 120 phút gọi ngoại mạng/ 1 tháng

540.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

6V200C

720Gb (4Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộcvà 600 phút gọi ngoại mạng. 25Gb dữ liệu LifeBox Miễn phí xem TV360

1200.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12SD70

Có 360Gb data tốc độ cao /30 ngày sử dụng, (sử dụng 1Gb/ ngày). Hết 1Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập

840.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12SD90

Có 540Gb data tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (sử dụng 1,5Gb/ ngày). Hết 1,5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập.

1080.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12SD120

Có 720Gb data tốc độ cao /360 ngày sử dụng, (Sử dụng 2Gb/ ngày).

1440.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12SD150

Có 1080Gb data tốc độ cao /360 ngày sử dụng, (Sử dụng 3Gb/ ngày).

1800.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12V90B

360Gb (1Gb/ ngày)Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc360 phút gọi ngoại mạng

1080.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12V120B

540Gb (1.5Gb/ ngày)Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc600 phút gọi ngoại mạng

1440.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12V150B

720Gb (2Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút), và miễn cước gọi ngoại mạng 960 phút/ 12 tháng.

1800.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12V200B

2880Gb (8Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và miễn phí 1200 phút gọi ngoại mạng/12 tháng).

2400.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12V90C

360Gb (sử dụng 1Gb/ ngày). Miễn phí cước gọi nội mạng (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và 240 phút cước cuộc gọi ngoại mạng/ 12 tháng

1080.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12V200C

1440Gb (4Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng (mỗi cuộc gọi không quá 20″) và 1200″ ngoại mạng, 25Gb lưu trữ LifeBox, Miễn phí xem TV360

2.400.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6MXH120

180Gb (1Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc180 phút gọi ngoại mạng

720.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12MXH120

360Gb (1Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc360 phút gọi ngoại mạng

1440.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6MXH150

270Gb (1.5Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc300 phút gọi ngoại mạng

900.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12MXH150

540Gb (1.5Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc600 phút gọi ngoại mạng

1800.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Ngày 20/7, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) công bố thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng (5G PMN) cho nhà máy Pegatron tại Hải Phòng. Đây là nhà máy thông minh đầu tiên tại Việt Nam được tự động hoá dựa trên kết nối của dịch vụ di dộng 5G với ưu thế tốc độ cao, độ trễ thấp, hỗ trợ nhiều kết nối.

Tập đoàn Viettel công bố thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng cho nhà máy Pegatron tại Hải Phòng - Ảnh: VGP/HM
Tập đoàn Viettel công bố thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng cho nhà máy Pegatron tại Hải Phòng – Ảnh: VGP/HM

Trong giai đoạn thứ nhất hợp tác cùng Pegatron, Viettel cung cấp mạng riêng 5G cho 5 ứng dụng và dự kiến cuối năm 2023 cung cấp mạng riêng 5G cho hàng nghìn thiết bị tại nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử tại Hải Phòng. Trong đó có ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường cho cuộc gọi video trên Public Cloud (điện toán đám mây công cộng); ứng dụng cho dây chuyền sản xuất (Assembly Station); quản lý hoạt động kiểm thử sản phẩm; giám sát, trực tiếp quá trình sản xuất…

Viettel 5G PMN sẽ giúp Pegatron giảm chi phí, tăng năng suất, tăng lợi nhuận, đồng thời có thể kiểm soát tốt các quy trình nhờ thu thập thông tin, dữ liệu chi tiết theo thời gian thực, cải thiện môi trường làm việc, giảm tai nạn lao động…

Đây là một xu thế đang phát triển nhanh trên thế giới, đặc biệt hiệu quả đối với các doanh nghiệp có nhà máy, kho, bến cảng, sân bay… đòi hỏi khả năng kết nối an toàn, tin cậy mà wifi chưa đáp ứng được.

Tại Việt Nam, hệ thống khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không, các trung tâm logistics có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố, khu kinh tế trong cả nước, việc ứng dụng 5G PMN kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế nói chung và các lĩnh vực sản xuất, khai khoáng, logistics nói riêng…

Sự kiện thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng cho nhà máy Pegatron tại Hải Phòng khẳng định Việt Nam đang đồng hành với thế giới trong xu hướng công nghệ tiên tiến nhất.

Ông Đào Xuân Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, tiên phong triển khai thử nghiệm kỹ thuật, thử nghiệm thương mại 5G tại Việt Nam, đến nay Viettel đã phủ sóng 5G tại 58/63 tỉnh, thành phố.

Với việc công bố thử nghiệm thành công mạng di động 5G dành riêng cho doanh nghiệp – Viettel 5G Private Mobile Network, Viettel có thêm một bước tiến trên con đường kiến tạo hạ tầng số hiện đại nhất Việt Nam. Viettel đã thực hiện đúng cam kết với Chính phủ và người dân trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong về cung cấp 5G trên thế giới nhằm thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu hình thành xã hội số ở Việt Nam vào năm 2025.

Theo Báo Chính Phủ.

5G PMN là mạng di động dùng riêng cung cấp dịch vụ di động kết nối cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng các thiết bị chuyên dụng, hoặc máy móc cần kết nối thời gian thực. Đây là xu thế mới của thế giới với tộc độ tăng trưởng dự kiến hàng năm (CAGR) là 51,2% từ năm 2023 đến năm 2030.

Theo thống kê của tổ chức di động thế giới GSACOM, đến hết quý I/2023 trên thế giới có 249 mạng thương mại 5G tại 97 quốc gia và vùng lãnh thổ (chiếm 28,5% số nhà mạng đang hoạt động trên thế giới).

Bài viết liên quan